Tack!

Tack för att du valt att bli medlem i Odenskogs Intresseförening.

För att bekfräfta ditt medlemskap måste du betala medlemsavgiften.

Betala 300 kr till bankgiro: 5145-6382 ange företagets namn som referens.