Välkomna till företagsstaden Odenskog!

Vårt mål är att förbättra handeln i området Odenskog och göra det mer synligt. Området har under senaste tiden förändrats till ett bostadsnära handelsområde med stora utvecklingsmöjligheter.

Föreningen stödjer bland annat sina medlemmar genom att:

  • företräda medlemmar inför lokala myndigheter och grupperingar inom närings- och samhällslivet
  • verka för ökat samarbete mellan områdets företag
  • göra Odenskog till ett attraktivt område att driva företag i, att arbeta i och att handla och besöka
  • arbeta för att skapa ett mervärde för Östersund totalt
  • ge information till medlemmar vid möten och träffar