Nu äntligen kan vi ha ett årsmöte alla nya och gamla medlemmar!
TORSDAG 14 oktober kl 15.00
Platsen är Restaurang Lime, Odenskog
Gäst är Tore Åberg som är Sektorchef för Gata/Fritid han har info om trafiken.
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Välkomna// Styrelsen

Om föreningen

Läs Medlemsbrevet för November 2018

Mål och syfte

Attrahera befintliga samt nya hyresgäster/fastighetsägare att ansluta sig till föreningen och därmed kunna ytterligare förstärka vår roll och delaktighet för att utveckla området i samförstånd med kommun samt politiker.

Att inom överskådlig tid ha ytterligare minst en in/utfart från området för att på så vis förbättra trafiksituationen.

Vision

Odenskog ska starkt bidra till en förbättrad dragningskraft och vara ett självklart besöksmål när man kommer till Östersund

Strategi

Att arbeta med ett fåtal viktiga frågor och inte gripa efter för mycket, återmata resultat till medlemmarna kontinuerligt.

Handlingsplan

 • Trafiksituationen måste förbättras. De köer som idag periodvis uppstår ska minska genom
  • Förbättra pendelmöjligheter till och från arbetet
  • Förenkla för bilburna besökare att parkera och handla
  • Utveckla trafiklösning för området
 • Miljön i området skall vara trivsamt med mer växtlighet och tillgång till motion
 • Gemensamma marknadsaktiviteter och marknadsföra varandra till sin personal
 • Göra goodwillaktiviteter som tex att anlita flyktingförläggningen för att städa upp eller under en gemensam julmarknadsdag eller liknande
 • minska kostnader genom samarbete för ex bevakning, snatteribekämpning etc
 • Regelbundna möten med politiker och representanter för event och besöksnäringen
 • Värva medlemmar