Årsmöte äger rum Onsdag 21 augusti kl,15,00 på restaurang Lime

Årsmötet gästas av Carola Jonsson, trafikansvarig på Östersundskommun samt vårt kommunalråd Bosse Svensson från Centerpartiet

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig sommar!

Ordförande/ Nisse Höglund

Om föreningen

Läs Medlemsbrevet för November 2018

Mål och syfte

Attrahera befintliga samt nya hyresgäster/fastighetsägare att ansluta sig till föreningen och därmed kunna ytterligare förstärka vår roll och delaktighet för att utveckla området i samförstånd med kommun samt politiker.

Att inom överskådlig tid ha ytterligare minst en in/utfart från området för att på så vis förbättra trafiksituationen.

Vision

Odenskog ska starkt bidra till en förbättrad dragningskraft och vara ett självklart besöksmål när man kommer till Östersund

Strategi

Att arbeta med ett fåtal viktiga frågor och inte gripa efter för mycket, återmata resultat till medlemmarna kontinuerligt.

Handlingsplan

 • Trafiksituationen måste förbättras. De köer som idag periodvis uppstår ska minska genom
  • Förbättra pendelmöjligheter till och från arbetet
  • Förenkla för bilburna besökare att parkera och handla
  • Utveckla trafiklösning för området
 • Miljön i området skall vara trivsamt med mer växtlighet och tillgång till motion
 • Gemensamma marknadsaktiviteter och marknadsföra varandra till sin personal
 • Göra goodwillaktiviteter som tex att anlita flyktingförläggningen för att städa upp eller under en gemensam julmarknadsdag eller liknande
 • minska kostnader genom samarbete för ex bevakning, snatteribekämpning etc
 • Regelbundna möten med politiker och representanter för event och besöksnäringen
 • Värva medlemmar